donderdag 17 januari 2013

Geloof is geen kwestie van keuze

Vandaag viel mijn oog op een artikel in de NRC-Next waarin een pastoor zijn afvalligen de volgende heftige brief stuurt:

"U kunt nu geen enkel sacrament meer ontvangen, waarin Christus u tegemoet wil komen. U kunt geen kerkelijke uitvaart meer krijgen. U wijst Christus en Zijn kerk af. Ik ben bang dat u uzelf het eeuwig leven niet waardig keurt en de toegang tot het eeuwig leven en de verrijzenis hebt geblokkeerd. Daarmee raakt u in de eeuwige vergetelheid, waar niemand u ooit nog zal missen. Ik kan u alleen maar het advies geven u te bekeren tot Jezus Christus om tot Leven te komen. Met pijn over het onheil, dat u over uzelf hebt afgeroepen, neemt de kerk van u afscheid."

Er dient dus door de geadresseerde blijkbaar een zeer bewuste keuze te worden gemaakt, waarbij de pastoor in kwestie in ferme taal aanraadt om vooral de enig juiste beslissing te nemen. De pastoor speelt vaag met vuur. Ook hij kan niet wéten, wat de consequenties zijn van de voorliggende keuze.

Laten we het beklemmend advies van de "goede herder" eens in de wind slaan en doorexerceren wat er mogelijk gebeurt. U – Nederlander – komt te overlijden en meldt zich aan de hemelpoort. Daar is het loket onbemand, Petrus is allang ge-outsourced en vervangen door een callcenter in India. U toetst de F9 in op het paneel van de telefoon op het –zwevende? - tafelblad en een van de medewerkers staat u – na enige minuten te hebben geluisterd naar koormuziek - te woord in een voor u vreemde taal. Natuurlijk, door het te weinig aantal overgebleven gelovigen in Nederland is het Nederlands weggesaneerd. U zult het in het - kies een 1 voor Engels - moeten doen of in het - kies een 2 voor Hindi. Zou het goed komen? U beschikt niet over een pas. Niet aan de poort, maar nu – hier in het hiervoormaals - ook immers niet. Vermoedelijk loopt het mis op de communicatie. Of eigenlijk op de excommunicatie.

Nederland is het land van de bewuste keuzes, liefst in zwart-wit. Je hoort er bij of je hoort er niet bij. Als je er niet bij hoort, roep je hel en verdoemenis over je af. Oei!

In Japan worden de keuzes minder uitgesproken gemaakt. Een Japanner staat weliswaar ingeschreven in het register van zijn Boeddhistische tempel, maar voelt zich ook welkom in een Shinto-heiligdom. En als er getrouwd moet worden, wordt er zonder een spier te vertrekken gebruik gemaakt van de uiterlijkheden van de christelijke bruiloft, zonder dat hier een doop of belijdenis aan vooraf heeft hoeven gaan. Japanners gebruiken de riten van christendom, boeddhisme en Shinto door elkaar, op basis van wat hen voor de voorliggende belangrijke gebeurtenis het meest aanspreekt.

Deze pragmatische levenshouding betekent niet dat men in Japan minder oprecht is, maar geeft aan dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten.

3 opmerkingen:

 1. Zeer mooi geschreven stuk heer Omes, maar toch besluipt mij het onzalige gevoel dat niet alle kanten even goed zijn belicht. Met name de Japanse kant roept enige vragen op.

  Bijvoorbeeld, wie zegt mij dat men er bij de boeddhistische tempel niet dezelfde denkbeelden op nahoudt als mijnheer pastoor? Namelijk, Dat er slechts één mogelijke manier is om succesvol te reïncarneren totdat er verlichting bereikt is en men het aardse eindelijk kan verlaten. Indien men die weg niet volgt zal men eerst voor onbepaalde tijd moeten worden blootgesteld aan de vele pijnigingen van de boeddhistische hel.

  Zou het ook niet heel goed kunnen dat de boeddhistische priesters tegenwoordig gewoon minder begaan zijn met de zieltjes van hun parochieleden?

  Voorts, als den (on)gelovige Japanner vrij is om zijn eigen religieuze belijdenis samen te stellen zoals een mooie zak snoep bij de Jamin, hoe moeten we dan aankijken tegen de eeuwenlange rivaliteit en andere (bij tijd en wijle gewelddadige) onenigheden tussen de verschillende boeddhistische sekten? Denk bijvoorbeeld aan de rivaliteit tussen de Shingon en de Tendai sekten.

  Het is waar dat het samenstellen van verschillende religieuze praktijken een lange traditie kent in Japan, maar dat betekent niet dat Japan daarmee ook vrij gebleven is van religieus conflict.

  Deze repliek is allerminst bedoelt als commentaar, slechts een aansporing aan u om nog iets meer uit te wijden over de verschillende aspecten van religie in Japan.

  Een enthousiaste lezer.  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte heer Niem, Beste Ano, U deelt waardevolle tips uit. De hoofdgedachte van deze blog was mijn verbazing over de zowel stellige als schrikaanjagende wijze waarvan in elk geval deze pastoor zich meent te moeten bedienen teneinde leegloop te voorkomen. Ofschoon ik ruim 5 jaar dagelijks met Japan bezig ben, besef ik dat mijn kennis nog niet alles omvat. Dat zal mij als Gaijin - buitenstaander - ook nooit gelukken. In een volgende blog zal ik trachten uw opmerkingen te verwerken. Wellicht kunt mij per e-mail naar betrouwbare bronnen verwijzen. Dank voor uw commentaar en enthousiasme. Dat delen we.

   Verwijderen
 2. Nou is Nederland ook niet meer zo christelijk als het ooit was. Ik kan weinig mensen noemen die dan ook elke zondag naar de kerk gaan. Zelf heb ik dan ook geen geloof, ik ben ook niet gelovig opgegroeid.

  BeantwoordenVerwijderen